Welkom

Voor voedselzekerheid, empowerment van jongeren en een duurzame groei in Tanzania

Stipulae betekent letterlijk: steunblaadjes, die een nieuwe tak helpen groeien en zo lang als nodig tot steun zijn.

Dat uitgangspunt inspireert ons: intensief ondersteunen bij de start van projecten en loslaten als een project zich zelfstandig verder kan ontwikkelen.

Wij willen door kennisuitwisseling en projectondersteuning bijdragen aan duurzame voedselzekerheid en een verlaging van de jeugdwerkloosheid in Tanzania.

Hierbij nemen wij de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in acht, die sinds 2015 zijn aangenomen door alle VN landen.

Van de 17 SDGs werken we met onze projecten voornamelijk toe naar de doelen: “no poverty”, “zero hunger”, “clean water and sanitation”, “decent work and economic growth”, “responsible consumption and production” en “climate action”.

Bij veel van onze projecten werken wij samen met Wilde Ganzen

Nieuwsberichten

Doelen

Jeugd

We investeren in de jeugd en educatie om de jeugd te ondersteunen bij het samen bouwen aan de toekomst van hun land.

Agroforestry

Wij stimuleren de Tanzanianen in het gebruik van Agroforestry: een combinatie van bomen, struiken en kruidachtige gewassen.

Inheemse planten

Oudere mensen kennen ze vaak nog wel van vroeger. Het is van groot belang dat deze planten door boeren worden opgenomen in hun teeltsystemen.

Empowerment

Bij empowerment gebruiken we methodieken die erop gericht zijn om het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van de jongeren te vergroten.

Regenwater

Water Harvesting wil zeggen: het vasthouden van regenwater door middel van kleine ingrepen in het landschap.

Moringa

Alle bestandsdelen van het Moringa gewas kunnen gebruikt worden, zoals de zaden voor de zuivering van vuil water en de bladeren als voedsel voor zowel mens als dier.

Ondernemerschap

Ondernemerschap betekent het zien van kansen en benutten van die kansen waarmee je waarde creëert voor de omgeving en jezelf.

Direct seeding

In aride (droge) en semi-aride gebieden groeien planten beter wanneer ze direct in de grond worden gezaaid.

Biogas

Het gebruik van mest voor biogas kan er voor zorgen dat er duurzamer met de natuurlijk omgeving wordt omgegaan, zoals het minder verstoken van brandhout.

De organisatie

Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden en andere vrijwilligers uit Nederland doen hun werkzaamheden voor de stichting zonder financiële vergoeding.
De Stichting Stipulae is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.