Recente ontwikkelingen

nieuwsberichten

Agroforestry

Wij stimuleren de Tanzanianen in het gebruik van Agroforestry: een combinatie van bomen, struiken en kruidachtige gewassen.

Inheemse planten

Oudere mensen kennen ze vaak nog wel van vroeger. Het is van groot belang dat deze planten door boeren worden opgenomen in hun teeltsystemen.

Regenwater

Water Harvesting wil zeggen: het vasthouden van regenwater door middel van kleine ingrepen in het landschap.

Direct seeding

In aride (droge) en semi-aride gebieden groeien planten beter wanneer ze direct in de grond worden gezaaid.

Moringa

Alle bestandsdelen van het Moringa gewas kunnen gebruikt worden, zoals de zaden voor de filtering van vuil water en de bladeren als voedsel voor zowel mens als dier.

Biogas

Het gebruik van mest voor biogas kan er voor zorgen dat er duurzamer met de natuurlijk omgeving wordt omgegaan, zoals het minder verstoken van brandhout.

Onderzoek & educatie


Het doel van Stipulae is om door middel van kennisuitwisseling en projectondersteuning bij te dragen aan een duurzame voedselzekerheid en een verlaging van de jeugdwerkloosheid in  Tanzania.

Over ons


De missie van Stipulae is tweeledig :

  • we ondersteunen dorpen, scholen, boeren en organisaties in Tanzania om hun voedselproductie en hun omgang met natuur en milieu te verduurzamen en daardoor hun voedselzekerheid te vergroten;
  • door training en coaching  ondersteunen en stimuleren wij werkloze jongeren om een eigen bedrijf te starten, zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan voedselzekerheid en verduurzaming van hun land.

Tanzania


Wij werken onder meer samen met drie scholen in Tanzania: Nyumba ya Mungu Sec. School in het Simanjiro District​, Nyerere Sec. School, Lembeni, in het Mwanga District en Moipo Sec. School in Ruvu Muungano, Same District​. Daarnaast werken we samen met twee Maasai boma’s. Dat doen wij samen met de NGO Mater Dei Africa.

Voor het Youth Empowerment Project werken we ook samen met Mater Dei Africa en onder meer ook met de lokale overheid in Same District.


Media

Heeft u vragen?


Via de pagina doneren kunt u meer lezen over het leveren van een bijdrage. Daarnaast plaatsen wij een verwijzing naar uw organisatie of bedrijf als u een bijdrage heeft gegeven. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Onze organisatie is geregistreerd in Gieten, Nederland

Kamer van Koophandel nr. 55854165

Via de pagina contact kunt u meer lezen over hoe u ons kunt bereiken.

Voorzitter: Hans van Luijk

Penningmeester: Jan van der Meulen

Secretaris : Maria Jongsma