Advies over huidige project en suggesties voor uitbreiding

Begin 2020 is Sander de Haas van SamSamWater /JustDiggit voor observaties en gesprekken een week in het gebied geweest. Op basis daarvan heeft hij begin februari zijn advies “Water, energy and livestock improvements for Maasaï communities” gepresenteerd.

In dat advies worden voor de verschillende interventies keuzemogelijkheden aangegeven ook voor vervolg en uitbreiding. Belangrijke conclusie van het rapport is dat de verschillende deelprojecten en interventies met de daaraan verbonden consequenties nog meer vooraf goed met iedereen moeten worden doorgesproken. De Maasaï zouden zich meer eigenaar en verantwoordelijk moeten voelen voor de te realiseren voorzieningen. Beheer en onderhoud zouden vooraf nadrukkelijker doorgesproken moeten worden. Tenslotte doet Sander de suggestie om een subsidieprogramma op te zetten voor meer boma’s voor de opvang van regenwater, de aanleg van drinkbakken voor het vee, zonne-energie en andere kookmogelijkheden.


door

Geplaatst

in