Stipulae literally means: leaves that support a new branch to grow, and do so until the branch is strong enough.
That concept inspires us, as we offer projects intensive support while starting up and let go when the project can sustain and develop itself further.

By exchanging knowledge and supporting and kickstarting projects, we want to contribute to sustainable food security and the reduction of youth unemployment in Tanzania. We thereby take the United Nations Sustainable Development Goals, that have been adopted by all UN members in 2015, as a baseline for our mission.

Through our projects we mainly work towards contributing to the global realization of: “no poverty”, “zero hunger”, “clean water and sanitation”, “decent work and economic growth”, “responsible consumption and production” and “climate action”.


News

icon

Jeugd

We investeren in de jeugd en educatie om de jeugd te ondersteunen bij het samen bouwen aan de toekomst van hun land.

Agroforestry

Wij stimuleren de Tanzanianen in het gebruik van Agroforestry: een combinatie van bomen, struiken en kruidachtige gewassen.

Inheemse planten

Oudere mensen kennen ze vaak nog wel van vroeger. Het is van groot belang dat deze planten door boeren worden opgenomen in hun teeltsystemen.

Empowerment

Bij empowerment gebruiken we methodieken die erop gericht zijn om het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van de jongeren te vergroten.

Regenwater

Water Harvesting wil zeggen: het vasthouden van regenwater door middel van kleine ingrepen in het landschap.

Moringa

Alle bestandsdelen van het Moringa gewas kunnen gebruikt worden, zoals de zaden voor de filtering van vuil water en de bladeren als voedsel voor zowel mens als dier.

Ondernemerschap

Ondernemerschap betekent het zien van kansen en benutten van die kansen waarmee je waarde creëert voor de omgeving en jezelf.

Direct seeding

In aride (droge) en semi-aride gebieden groeien planten beter wanneer ze direct in de grond worden gezaaid.

Biogas

Het gebruik van mest voor biogas kan er voor zorgen dat er duurzamer met de natuurlijk omgeving wordt omgegaan, zoals het minder verstoken van brandhout.

Heeft u vragen?


Via de pagina doneren kunt u meer lezen over het leveren van een bijdrage. Daarnaast plaatsen wij indien u daar geen bezwaar tegen heeft graag een verwijzing naar uw organisatie of bedrijf als u een bijdrage heeft gegeven. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden en andere vrijwilligers uit Nederland doen hun werkzaamheden voor de stichting zonder financiële vergoeding.
De Stichting Stipulae is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dat betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelasting.

Lees verder op de pagina over ons

Voorzitter en waarnemend penningmeester

Hans van Luijk

hans.stipulae@gmail.com

06 55836119

Secretaris

Maria Jongsma

maria.jongsma54@gmail.com

06 51173336

Algemeen bestuurslid

Jan van der Meulen

jan@stipulae.org

06 20738832