News

Jaarrekening 2021 vastgesteld

In haar vergadering van 20 april j.l. heeft het bestuur van Stipulae de jaarrekening 2021 vastgesteld Zie Balans-Stichting-Stipulae-per-31-december-2021Downloaden Financieel-verslag-2021-Stichting-StipulaeDownloaden

Nieuwe bestuursleden Stipulae

Onlangs is het bestuur van Stipulae uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Dine Brinkman en Annemieke Weijling stellen zich aan u voor : introductie Dine BrinkmanDownloaden introductie Annemieke Weijling Downloaden

Jaarrekening 2020 vastgesteld

In haar vergadering van 7 juni j.l. heeft het bestuur de jaarrekening 2020 vastgesteld. Zie 'Over ons' onderdeel 'Jaarverslagen en jaarrekeningen'.

Refresher course voor de deelnemers van Yep Same

In februari 2021 is de refresher course gegeven aan de deelnemers van Yep Same. Vooraf is in najaar 2020 geinventariseerd wat de wensen zijn en wat de stand van zaken is van het werk van de jonge ondernemers. En dit heeft geleid tot een opfriscursus waarin zowel boekhouden als marketing een belangrijk onderdeel waren. De cursus is gegeven door Elihope…

Jaarverslag 2019

Het afgelopen jaar is een heel actief jaar geweest voor enkele grotere projecten van onze stichting. Lees verder... Jaarverslag-2019-Stipulae-1-3

Presentatie webinar “Vergroenen in een veranderend klimaat”

Tijdens het webinar op 9 oktober j.l. presenteerden Hans van Luijk van Stipulae en Sander de Haas van SamSamWater/Justdiggit aan de hand van bijgaande powerpoint presentatie de resultaten van een vergroeningsproject van de Maasaï in Tanzania en een overzicht van andere mogelijkheden voor vergroening. Webinar-Vergroenen-in-een-veranderend-klimaat-samen-2Download

Webinar vergroenen in een veranderend klimaat

Vrijdag 9 oktober a.s. vanaf 14 uur geven Hans van Luijk van Stipulae en Sander de Haas van SamSamWater/JustDiggit een webinar . Het is de Wilde Ganzen-Partinmaand en een van de webinars is ‘Vergroenen in een veranderend klimaat’ op vrijdag 9 oktober. Stichting Stipulae vertelt meer over het vliegwieleffect van de groene projecten die ze steunen. Sander de Haas van…

Brand in secondary school in Lembeni

In september 2020 was er heftige commotie in Lembeni- een stadje vlabij Same waar een middelbare school gevestigd is. De slaapzalen van de jongens en meisjes zijn vrijwel volledig in de as gelegd. Gelukkig zijn er geen kinderen bij omgekomen. Voor de herbouw van de meisjesslaapzaal moet nog gezicht worden naar sponsoring. We gaan vanuit Stipulae proberen hen te ondersteunen.

Fase twee van het project Wish of Mama Anna start binnenkort.

Tijdens de eerste fase van 'Wish of Mama Anna' het Voedsel- en waterproject voor de Maasaï is er mooie basis gelegd voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de Maasaï in twee boma's in Noordoost Tanzania. Vooraf was al duidelijk dat deze cultuurverandering tijd nodig had en zorgvuldig moest verlopen. Nu na ruim twee jaar willen niet alleen de…

Yep Same bijeenkomsten via ZOOM

We wilden starten met een derde groep jongeren voor Yep Same. Maar door de reisbeperkingen zijn alle activiteiten waarvoor gereisd moet worden uitgesteld naar 2021. Vanaf juni 2020 is een deel van de maandelijkse follow up bijeenkomsten met de deelnemers via Zoom gedaan, waardoor onze Nederlandse trainers Anne Heleen Bijl, Gerard Vonk en Maria Jongsma ook rechtstreeks contact met onze…

1 2 3 5