News

Noodkreet vanuit Maasaigebied

Overvloedige regenval heeft grote delen van het Maasaigebied in Noord Tanzania onder water gezet. Ook de twee Maasaï boma's waar Stipulae mee samenwerkt staan nu grotendeels onder water . Juist op het moment dat er geoogst kan worden. En ook nog nu het Corona virus zich daar verspreid. Vanuit het gebied komt het verzoek om humanitaire hulp. Stipulae heeft inmiddels…

Report water, energy and livestock improvement for Maasaï communities

Onlangs is het rapport 'Water, energy and livestock improvement for Maasaï communities' gepresenteerd. Dat rapport is geschreven door Sander de Haas van SamSamWater.Op verzoek van Stipulae en haar Tanzaniaanse partner Mater Dei Africa is hij nagegaan hoe het huidige samenwerkingsproject 'Wish of Mama Anna' met twee Maasaïboma's kan worden vervolgd en uitgebreid. Nu de eerste fase van dat project is…

Advies over huidige project en suggesties voor uitbreiding

Begin 2020 is Sander de Haas van SamSamWater /JustDiggit voor observaties en gesprekken een week in het gebied geweest. Op basis daarvan heeft hij begin februari zijn advies “Water, energy and livestock improvements for Maasaï communities” gepresenteerd. In dat advies worden voor de verschillende interventies keuzemogelijkheden aangegeven ook voor vervolg en uitbreiding. Belangrijke conclusie van het rapport is dat de…

Helaas stopt Jan van der Meulen met zijn bestuurslidmaatschap

Beste mensen, betrokkenen bij Stipulae, Hierbij willen we aan u/jullie laten weten dat Jan van der Meulen vanaf heden zijn werkzaamheden als bestuurslid van Stipulae heeft beëindigd. Wij vinden het buitengewoon jammer dat Jan heeft moeten besluiten om te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap van onze stichting Stipulae. Maar wij begrijpen ook dat Jan er gezien zijn situatie nu een punt…

Basisschool Same fantastisch opgeknapt!

Een korte samenvatting met een Tanzaniaans bedankje! Jur, Pieter, Karin, Rick en Janet enorm bedankt! https://www.stipulae.org/steun-de-actie-voor-een-basisschool-in-same-tanzania/

Groep 2 Yep Same gestart

Het volledige traject van een half jaar van de eerste YEP-groep is afgerond. Van de twintig studenten die begonnen in oktober 2018 zijn er nu 7 die een stevig businessplan hebben geschreven en op basis daarvan een lening hebben mogen ontvangen. Mooi, deze tastbare resultaten! En natuurlijk is het traject voor de rest van de eerste groep ook zeker zeer…

Prachtige actie bij een afscheid voor zonnepanelen en watertanks voor de Maasai

In mei ging mevrouw Ine Botman – beleidsmedewerker klimaat & duurzaamheid bij de gemeente Wageningen - met vervroegd pensioen. Ter gelegenheid van haar afscheid  vroeg zij aan haar collega’s en relaties om als afscheidscadeau een bijdrage te geven aan het Voedsel- en waterproject voor de Maasai.  De Stichting Stipulae werkt samen met twee Maasai leefgemeenschappen én een Tanzaniaanse partner aan…

Opknappen basisschool Same haalt de regionale pers in Tanzania

Afgelopen zomer heeft een groep vrijwilligers uit Haren een basisschool in Same in noordoost Tanzania opgeknapt. Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat er een uitgebreid artikel over gepubliceerd is in een regionale krant. Zie bijgaande perspublicatie. klik hier om het bericht volledig te openen >