Fase twee van het project Wish of Mama Anna start binnenkort.

Tijdens de eerste fase van ‘Wish of Mama Anna’ het Voedsel- en waterproject voor de Maasaï is er mooie basis gelegd voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de Maasaï in twee boma’s in Noordoost Tanzania. Vooraf was al duidelijk dat deze cultuurverandering tijd nodig had en zorgvuldig moest verlopen. Nu na ruim twee jaar willen niet alleen de Maasaï van de twee boma’s volgende stappen zetten maar is er inmiddels vanuit de ruime omgeving toenemende belangstelling van andere Maasaï boma’s om ook met soortgelijke veranderingen aan de slag te gaan. De Maasaï in de twee pilot-boma’s gaan in fase twee nu ook substantieel bijdragen in investeringen door een deel van hun koeien te verkopen.

Vooralsnog blijft het echter nodig om deze ontwikkelingen te ondersteunen, met kennis en met geld. Nu het vanwege het Coronavirus heel moeilijk is om fondswervende evenementen te organiseren zijn we voor de financiering van fase twee van Wish of Mama Anna vooral aangewezen op financiële bijdragen van particulieren, stichtingen, fondsen en bedrijven. Iedere bijdrage op rek.nr. NL91 TRIO 0254 8026 56 t.n.v. Stichting Stipulae is dan ook zeer welkom!


door

Geplaatst

in