Helaas stopt Jan van der Meulen met zijn bestuurslidmaatschap

Beste mensen, betrokkenen bij Stipulae,

Hierbij willen we aan u/jullie laten weten dat Jan van der Meulen vanaf heden zijn werkzaamheden als bestuurslid van Stipulae heeft beëindigd. Wij vinden het buitengewoon jammer dat Jan heeft moeten besluiten om te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap van onze stichting Stipulae. Maar wij begrijpen ook dat Jan er gezien zijn situatie nu een punt achter gaat zetten. Jan is samen met anderen één van de oprichters van de Stichting Stipulae geweest. Voor velen is hij een inspiratiebron geweest. Jan heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het inmiddels omvangrijke netwerk van Stipulae.
Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn inzet en vriendschap. Op een bij Jan passende wijze hebben wij inmiddels afscheid van Jan genomen als mede- bestuurslid. Als vriend en ambassadeur van Stipulae hopen we elkaar nog vaak te ontmoeten.

20 januari 2020
Hans van Luijk, voorzitter
Maria Jongsma, secretaris


door

Geplaatst

in