Nieuws

Het nieuws van Mei

1. Stand van zaken Biogasproject 2016-2017 Het gaat goed met het project ‘Biogas en duurzame schoollandbouw bij drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania’. Het is een hele mondvol, maar het is ook een plan dat mondenvol moet gaan opleveren. Met een ‘mondvol’ bedoel ik ook letterlijk een grote schooltuin met een gevarieerd arsenaal aan voedzame gewassen, die in de meestal…

TV-uitzending Wilde Ganzen over biogasproject Stipulae

Stipulae ondersteunt drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania bij hun innovatieve project voor biogas, voedselbossen en duurzaam omgevingsbeheer.  Bij de fondswerving daarvoor werken we onder meer samen met Wilde Ganzen. Voor het hele project  is een bedrag van ca. € 34.000 nodig. In haar TV-uitzending op zondag 7 mei a.s. (om 11.59) besteedt Wilde Ganzen uitvoerig aandacht aan dit duurzaamheidsproject. Aan…

Verslag Tanzania

1. Biogas en cursus in Nyerere Sec. School, Lembeni a. Gesproken met de staf. De firma Camartec (Arusha) is er geweest en heeft offerte uitgebracht. Bestaande toiletgroep kan worden gebruikt maar de bodem dient opgehoogd te worden. De plaats van de digester is ook aangewezen (binnen enkele meters). Vandaar wordt een leiding gelegd naar de bestaande keuken (kan tientallen meters…

Herderstocht levert een prachtig bedrag op voor biogasproject van drie middelbare scholen

Leerlingen van drie middelbare scholen in het Maasaigebied in Noord Oost Tanzania gaan dagelijks de bush in om hout te sprokkelen en te kappen voor het koken van de maaltijden . Kaalslag en erosie zijn het gevolg. De scholen willen daarom nu biogas om dagelijks de maaltijden voor de 450 – 600 leerlingen te kunnen bereiden. Ze willen de ontlasting…