Onze projecten

Youth Empowerment & Entrepreneurship Program

Miljoenen jonge Afrikanen hebben daardoor geen zicht op een goed bestaan voor zichzelf en hun familie. Een enorme verspilling van talent. Daarom is het verminderen van jeugdwerkloosheid een van de grootste uitdagingen voor Afrika.

Biogas vervangt kaphout

Leerlingen van drie secondary schools in het Maasaigebied van Noordoost-Tanzania gaan dagelijks de bush in om hout te sprokkelen en te kappen voor het koken met kaalslag en erosie als gevolg.

Voedsel en water voor de Maasai

Bij onze bezoeken aan een aantal Maasaï-woonplaatsen (boma’s genoemd) in Tanzania kwam het onderwerp -de nabije toekomst- regelmatig ter sprake.