Voedsel en water voor Maasai

Mama Anna (overleden in 2016) was, als vrouw, bij hoge uitzondering de leider van een boma en genoot veel aanzien. Zij zag in dat de eeuwenoude levensstijl van de Maasai niet houdbaar was. Maar een veel kleinere kudde, aangepast aan het beschikbare gras in de eigen omgeving, was een benauwend vooruitzicht. Immers: hoe meer koeien, hoe meer aanzien, hoe meer invloed, hoe beter de bruidsschat. Zij wilde een andere levensstijl en werd daar in gesteund door de schoolgaande kinderen: die zagen in dat een andere leven dan bij de koeien ook goed mogelijk was, ook aanzien opleverde en zeker ook een aantrekkelijk bestaan kon bieden.

Van meerdere kanten ondervonden de mannen met hun rondtrekkende kuddes koeien al regelmatig weerstand van de lokale bevolking. Er ontstond strijd over het spaarzaam beschikbare gras (uitblijven van regen, erosie); en de aanplant van voedingsgewassen was niet voor de Maasaï bestemd. Ook de overheid legde de vrijheid die de Maasaï zich van oudsher toe-eigenden al beperkingen op.

Met twee andere boma’s die Anna’s opvattingen deelden werden gesprekken gevoerd over een veranderende manier van bestaan. In samenwerking met onze Tanzaniaanse zusterorganisatie Mater Dei Africa (MDA) is het idee van verandering uitgewerkt en besproken met de boma-leiders. Klik voor het projectplan op De wens van Mama Anna

Mama Anna

Het project Voedsel en watervoorziening voor Maasai : Wish of Mama Anna wordt ondersteund  door Wilde Ganzen.

U kunt het project ook ondersteunen door een financiële bijdrage over te maken naar rekening  NL53 INGB 0000 0400 00 van Wilde Ganzen onder vermelding van 2017.0559 voedsel en water Maasai.