Youth Empowerment & Entrepreneurship Program

Youth Empowerment & Entrepreneurship Program

Talloze jongeren in Afrika zijn werkloos. Miljoenen jonge Afrikanen hebben daardoor geen zicht op een goed bestaan voor zichzelf en hun familie. Een enorme verspilling van talent. Daarom is het verminderen van jeugdwerkloosheid een van de grootste uitdagingen voor Afrika. Daar zetten wij ons voor in door te investeren in jonge mensen met een duurzame aanpak die ook elders al bewezen effectief is.

In november 2017 waren we in Same, in Noord-Tanzania, om met lokale mensen te praten en bij organisaties en de lokale overheid te peilen of ze hier belang bij hebben. Dat bleek het geval: zowel individuele ondernemers als organisaties waren meteen enthousiast, ze willen graag meewerken én de lokale overheid heeft budget gereserveerd om de jongeren die willen starten een microkrediet te geven.

Uitgangspunten van het programma in Same

  • We investeren in jonge mensen. Door hen via opleiding, training en coaching de kracht te geven om een eigen bedrijf te starten.
  • De training leert hen hun wensen, drijfveren en capaciteiten kennen en stimuleert hen om te gaan ondernemen.
  • Ze krijgen een coach bij het uitvoeren van hun plannen. Dat biedt hen niet alleen de mogelijkheid zélf een bestaan op te bouwen, maar ook om in hun eigen land verandering tot stand te brengen.
  • Een duurzame aanpak. Uit de eerste 4 groepen jongeren krijgt een aantal mensen een trainersopleiding, zodat zij, met begeleiding op afstand, in Tanzania een learning centre kunnen runnen. Er vinden ondernemersreizen plaats om ervaringen uit te wisselen en jongeren te ondersteunen in hun ondernemerschap.

Opzet van het programma

Het programma bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Start van de groep met een empowerment week, waarin de jongeren hun eigen drijfveren dromen onder woorden leren brengen, hun concrete plannen voor het eerste jaar concreet maken en geholpen worden bij de eerste stap.
  2. Gedurende een periode van 6 maanden: Coaching en monitoring in wekelijkse sessies waarin de deelnemers zowel door elkaar als door de Tanzaniaanse coaches en de stagiaire uit Nederland worden begeleid.
  3. Tijdens deze periode zijn er twee weken van training ondernemerschapsvaardigheden, waarin zaken als boekhouden, het opstellen van een bussinessplan, marketing en sales aan de orde komen. Deze trainingen worden door lokale trainers, o.a. van YepTanzania gegeven.
  4. Begeleiding bij de aanvraag van een microkrediet van de lokale overheid.

Coaching, monitoring en ondernemerschap

In de komende periode zullen de eerste 20 deelnemers bij hun stappen om hun bedrijf te realiseren ondersteund worden door coaching en training in ondernemersvaardigheden. Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de voortgang.

Als u de nieuwsbrief per email wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via de contact pagina.

Duurzame opzet

Na dit programma van een half jaar start een tweede groep en gaat de eerste groep door met de coaching sessies waarbij de frequentie op basis van behoefte wordt vastgesteld. De deelnemers uit de eerste groep kunnen ook als coach voor de volgende groepen worden ingezet.
De empowerment trainingen van de eerste groepen zullen door Nederlandse vrijwilliger trainers worden gegeven, na training twee zal er een train de trainer worden uitgevoerd zodat het gehele programma door lokale mensen kan worden uitgevoerd.

Wat is er nodig om Stipulae Youth Empowerment in 2019 voort te zetten?

De vrijwillige trainers zijn bereid om ook in 2019 nieuwe jongeren te trainen en ‘train de trainers’ te
verzorgen. Onze partners in Same zijn beschikbaar voor de coaching van de jongeren en voor het
selecteren van nieuwe groepen. En we hebben steun van professionals hier in Nederland om de
programma’s verder uit te bouwen. Om het project in de komende 2 jaar volledig uit te voeren zijn
we druk bezig met het benaderen van fondsen, maar ook jouw bijdrage is heel erg welkom.
Help jij jongeren in Afrika hun eigen bestaan opbouwen?
Dat kan op verschillende manieren: meebetalen of meedoen!

Meebetalen door een eenmalige financiële bijdrage te storten.

Meedoen door bv mee te gaan met een sponsorreis en in Tanzania jouw expertise in te zetten (workshop geven, coachen). Mail dan naar maria.jongsma54@gmail.com

Daarmee stel jij jongeren via training, opleiding en coaching in staat getraind een eigen bedrijf te starten en zelfredzaam te zijn. Zo draag jij eraan bij dat Afrikaanse jongeren in hun eigen land een bestaan opbouwen, in plaats van te vluchten naar Europa.

Krachtige eerste week.

Voor het begin van de training hebben we met ons Tanzaniaans-Nederlandse team hardop onze doelen uitgesproken. En na vijf dagen kijken we terug op een krachtige eerste week!
De deelnemers hebben een heel andere blik in hun ogen, ze zijn specifiek in hun doelen voor het komende jaar en hebben concreet gemaakt welke stappen ze gaan zetten om die doelen te bereiken.
Kortom: we hebben in de week van 15-19 oktober een geweldige start gemaakt met de eerste groep van 20 jongeren van het Youth Empowerment and Entrepeneurship Project in Same.

Lees de nieuwsbrief >

deelnemers werken aan hun talentboek (basistraining)

rolmodellen vertellen over hun onderneming

werken aan het ondernemingsplan

op bezoek bij een ondernemer