Over ons

Kennisuitwisseling en projectondersteuning

Het doel van Stipulae is om door middel van kennisuitwisseling en projectondersteuning bij te dragen aan een duurzame voedselzekerheid en een verlaging van de jeugdwerkloosheid in Tanzania.

Onze missie

De missie van Stipulae is tweeledig:

  • We ondersteunen dorpen, scholen, boeren en organisaties in Tanzania om hun voedselproductie en hun omgang met natuur en milieu te verduurzamen en daardoor hun voedselzekerheid te vergroten.
  • Door training en coaching  ondersteunen en stimuleren wij werkloze jongeren om een eigen bedrijf te starten, zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan voedselzekerheid en verduurzaming van hun land.

Onze visie

Het lukt veel jongeren in Afrika niet om een duurzaam bestaan op te bouwen. De jeugdwerkloosheid is hoog. Miljoenen jongeren hebben daardoor geen zicht op een goed bestaan voor zichzelf en hun familie. Een enorme verspilling van talent en een groot sociaal probleem. Gebrek aan perspectief leidt onder Afrikaanse jongeren regelmatig tot depressie en alcoholmisbruik. Daarom is het verminderen van jeugdwerkloosheid een van de grootste uitdagingen voor Afrika. Wij willen ons daarvoor inzetten. Niet door jongeren geld te geven, maar door hen via opleiding, training en coaching de kracht te geven om een eigen bedrijf te starten. De training leert hen hun wensen, drijfveren en capaciteiten kennen en stimuleert hen om te gaan ondernemen. De jongeren krijgen een coach bij het uitvoeren van hun plannen. Dat biedt hen niet alleen de mogelijkheid zélf een bestaan op te bouwen, maar ook om in hun eigen land verandering tot stand te brengen.

Tanzania

Wij zijn actief in het noorden van Tanzania, met name in Same District.