Over ons

Kennisuitwisseling en projectondersteuning


Het doel van Stipulae is om door middel van kennisuitwisseling en projectondersteuning bij te dragen aan een duurzame voedselzekerheid en een verlaging van de jeugdwerkloosheid in  Tanzania.

Over ons


De missie van Stipulae is tweeledig:

  • We ondersteunen dorpen, scholen, boeren en organisaties in Tanzania om hun voedselproductie en hun omgang met natuur en milieu te verduurzamen en daardoor hun voedselzekerheid te vergroten.
  • Door training en coaching  ondersteunen en stimuleren wij werkloze jongeren om een eigen bedrijf te starten, zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen en een bijdrage kunnen leveren aan voedselzekerheid en verduurzaming van hun land.

Tanzania


Wij zijn actief in het noorden van Tanzania, met name in Same District.

Vrijwilligers uit Nederland

Naast de bestuursleden zetten ook andere vrijwilligers hun expertise in voor de verschillende projecten. Onder andere voor de fondsenwerving voor de projecten in Tanzania. Maar ook door hun expertise daar in te zetten.

Het team voor het Youth Empowerment en entrepeneurship Programma: Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk (beide empowerment and creativiteitstrainers), Esin Erdogan (International Business) en Maria Jongsma (programmaleiding)

team Yep- Mpanzi (de zaaiers)

Samenwerkingspartners in Tanzania

De projecten in Tanzania worden lokaal gecoördineerd door de directeur Dr. Norbert Mchomvu van onze samenwerkingspartner Mater Dei Africa, dat gevestigd is in Same District in het noorden van Tanzania. Door de actieve band met deze partner zijn de lijnen naar de locale overheid en andere NGO’s heel kort en kan er effectief gewerkt worden. Op de pagina partners is meer informatie te vinden over de partnerorganisaties waar we mee samenwerken.

Tijdens de empowerment week voor de jongeren zijn Norbert Mchomvu, Emmanuel Youze en Leonia Andrew actief als vertaler, in de periode daarna zorgen zij voor de coaching en monitoring.

Norbert Mchomvu

Parrots (vertalers)

Charles Anatoly