Onze missie

Onze missie is tweeledig:

  • We helpen dorpen, scholen, boeren en organisaties in Tanzania om hun voedselproductie en hun omgang met natuur en milieu te verduurzamen en daardoor hun voedselzekerheid te vergroten.
  • Door training en coaching ondersteunen en stimuleren we werkloze jongeren om een eigen bedrijf te starten, zodat ze zelf een bestaan kunnen opbouwen en zo een bijdrage leveren aan voedselzekerheid en verduurzaming in hun land.