Onze organisatie

Bestuur

Vanaf 2007 zijn er al diverse projecten in Tanzania met raad en daad ondersteund. Eerst vanuit de Werkgroep Trees for Tummy die in augustus 2012 is omgezet in de Stichting Stipulae.

De Stichting Stipulae is geregistreerd in Gieten. Kamer van Koophandel nr. 55854165. RSIN  8518.85.172

Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk met een vrijwilligersbestuur.

Bestuurswisseling

Augustus 2018 werden bestuur en Tanzaniaanse partners geheel onverwacht opgeschrikt door het trieste bericht dat bestuurslid Jan de Boer plotseling overleden was. Jan was de grote innovator en stimulator en heeft vele Tanzanianen jarenlang goede adviezen kunnen geven hoe zij hun voedsel- en waterzekerheid konden vergroten en hun leefomgeving meer duurzaam konden inrichten. Het bestuur is Jan zeer dankbaar voor wat hij al die jaren voor ons en onze Tanzaniaanse partners heeft betekend. Zie ook het in memoriam op onze website.

Gelukkig bleek enige tijd daarna dat er nog een ander innovatief project met onze samenwerkingspartner Mater Dei Africa werd opgezet . Onder de vlag van Yep Same worden jongeren uit Same District getraind en gecoacht voor het opzetten van een eigen bedrijf.

Doel en opzet van Yep Same sluiten zo nauw aan op hetgeen waar Stipulae voor staat dat er al snel besloten werd om nauw te gaan samenwerken. Yep Same maakt nu deel uit van de Stichting Stipulae. Maria Jongsma, de trekker en stimulator van Yep Same is inmiddels als secretaris lid van het bestuur van Stipulae.

Vrijwilligers uit Nederland

Naast de bestuursleden zetten ook andere vrijwilligers hun expertise in voor de verschillende projecten. Onder andere voor de fondsenwerving voor de projecten in Tanzania. Maar ook door hun expertise daar in te zetten.

Het team voor het Youth Empowerment en entrepeneurship Programma: Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk (beide empowerment and creativiteitstrainers), Esin Erdogan (International Development) en Maria Jongsma (programmaleiding)

team Yep- Mpanzi (de zaaiers)

Samenwerkingspartners in Tanzania

De projecten in Tanzania worden lokaal gecoördineerd door de directeur Dr. Norbert Mchomvu van onze samenwerkingspartner Mater Dei Africa, dat gevestigd is in Same District in het noorden van Tanzania. Door de actieve band met deze partner zijn de lijnen naar de locale overheid en andere NGO’s heel kort en kan er effectief gewerkt worden. Op de pagina partners is meer informatie te vinden over de partnerorganisaties waar we mee samenwerken.

Tijdens de empowerment week voor de jongeren zijn Norbert Mchomvu, Emmanuel Youze en Leonia Andrew actief als vertaler, in de periode daarna zorgen zij voor de coaching en monitoring.

Norbert Mchomvu

Parrots (vertalers)

Charles Anatoly