Onze organisatie

Bestuur

Vanaf 2007 zijn er al diverse projecten in Tanzania met raad en daad ondersteund. Eerst vanuit de Werkgroep Trees for Tummy die in augustus 2012 is omgezet in de Stichting Stipulae. Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk met een vrijwilligersbestuur.

In Augustus 2018 werden bestuur en Tanzaniaanse partners geheel onverwacht opgeschrikt door het trieste bericht dat bestuurslid Jan de Boer plotseling overleden was. Jan was de grote innovator en stimulator en heeft vele Tanzanianen jarenlang goede adviezen kunnen geven hoe zij hun voedsel- en waterzekerheid konden vergroten en hun leefomgeving meer duurzaam konden inrichten. Het bestuur is Jan zeer dankbaar voor wat hij al die jaren voor ons en onze Tanzaniaanse partners heeft betekend. Zie ook het in memoriam op onze website.

Eind 2018 is met onze samenwerkingspartner Mater Dei Africa een ander innovatief project opgezet: onder de naam Yep Same worden jongeren uit Same District getraind en gecoacht voor het opzetten van een eigen bedrijf. Maria Jongsma, de trekker en stimulator van Yep Same is vanaf 2019 als secretaris lid van het bestuur van Stipulae.

In 2020 is Jan van der Meulen gestopt met zijn bestuursfunctie in Stipulae, gelukkig hebben we vanaf 2021 het bestuur kunnen versterken met Dine Brinkman en Annemieke Weijling.

Leden

Hans van Luijk

Maria Jongsma

Dine Brinkman

Annemieke Weijling

Jan de Boer, in memoriam

Jan van der Meulen(tot 20-1-2020)

Vrijwilligers uit Nederland

Naast de bestuursleden zetten ook andere vrijwilligers hun expertise in voor de verschillende projecten. Onder andere voor de fondsenwerving voor de projecten in Tanzania. Maar ook door hun expertise daar in te zetten.

Het team voor het Youth Empowerment en entrepeneurship Programma van 2019-2020: Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk (beide empowerment and creativiteitstrainers), Esin Erdogan (International Development) en Maria Jongsma (programmaleiding)

team Yep- Mpanzi (de zaaiers)

Samenwerkingspartners in Tanzania

Norbert Mchomvu
Parrots (vertalers)
Charles Anatoly