Onze organisatie

Onze organisatie

Vanaf 2007 zijn er al diverse projecten in Tanzania met raad en daad ondersteund. Eerst vanuit de Werkgroep Trees for Tummy en vanaf augustus 2012 vanuit de Stichting Stipulae.

Bestuur

Vanaf 2007 zijn er al diverse projecten in Tanzania met raad en daad ondersteund. Eerst vanuit de Werkgroep Trees for Tummy die in augustus 2012 is omgezet in de Stichting Stipulae.

De Stichting Stipulae is geregistreerd in Gieten. Kamer van Koophandel nr. 55854165.

Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk met een vrijwilligersbestuur.

Leden

Hans van Luijk

Jan van der Meulen

Maria Jongsma

Jan de Boer, in memoriam

Vrijwilligers uit Nederland

Naast de bestuursleden zetten ook andere vrijwilligers hun expertise in voor de verschillende projecten. Onder andere voor de fondsenwerving voor de projecten in Tanzania. Maar ook door hun expertise daar in te zetten.

Het team voor het Youth Empowerment en entrepeneurship Programma: Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk (beide empowerment and creativiteitstrainers), Esin Erdogan (International Business) en Maria Jongsma (programmaleiding)