Onze organisatie

Bestuur

Vanaf 2007 zijn er al diverse projecten in Tanzania met raad en daad ondersteund. Eerst vanuit de Werkgroep Trees for Tummy die in augustus 2012 is omgezet in de Stichting Stipulae.

De Stichting Stipulae is geregistreerd in Gieten. Kamer van Koophandel nr. 55854165.

Stipulae is een stichting zonder winstoogmerk met een vrijwilligersbestuur.

Vrijwilligers uit Nederland

Naast de bestuursleden zetten ook andere vrijwilligers hun expertise in voor de verschillende projecten. Onder andere voor de fondsenwerving voor de projecten in Tanzania. Maar ook door hun expertise daar in te zetten.

Het team voor het Youth Empowerment en entrepeneurship Programma: Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk (beide empowerment and creativiteitstrainers), Esin Erdogan (International Development) en Maria Jongsma (programmaleiding)

team Yep- Mpanzi (de zaaiers)

Samenwerkingspartners in Tanzania

De projecten in Tanzania worden lokaal geco√∂rdineerd door de directeur Dr. Norbert Mchomvu van onze samenwerkingspartner Mater Dei Africa, dat gevestigd is in Same District in het noorden van Tanzania. Door de actieve band met deze partner zijn de lijnen naar de locale overheid en andere NGO’s heel kort en kan er effectief gewerkt worden. Op de pagina partners is meer informatie te vinden over de partnerorganisaties waar we mee samenwerken.

Tijdens de empowerment week voor de jongeren zijn Norbert Mchomvu, Emmanuel Youze en Leonia Andrew actief als vertaler, in de periode daarna zorgen zij voor de coaching en monitoring.

Norbert Mchomvu

Parrots (vertalers)

Charles Anatoly