Dine Brinkman

Dine  Brinkman

Algemeen bestuurslid

Mijn ouders hebben mij al jong geleerd om ieder mens, ongeacht zijn geloof, geaardheid, huidskleur, achtergrond te respecteren en dat is een rode draad door mijn leven. Na een studie sociologie aan de universiteit van Wageningen, vertrok ik met mijn echtgenoot naar Tanzania. Daar werd ik me bewust van het belang van een eigen inkomen voor meisjes en vrouwen.

Ik heb o.a. een naaiatelier voor vrouwelijke schoolverlaters opgezet en als project officer bij de Tanzania Freedom from Hunger Campaign diverse inkomensgenererende projecten ondersteund. Na terugkomst heb ik een aantal jaren gewerkt voor een stichting die ontwikkelingswerkers voorbereidde op werk en verblijf in de tropen. Vervolgens werd ik gevraagd om bij Wageningen Universiteit een cursus op te zetten voor studenten die in het buitenland zouden gaan werken. Dat werd de kern van mijn werk: cursussen en workshops Interculturele Communicatie, zowel voor Nederlandse als internationale studenten. Kennis van en respect voor elkaars culturele achtergrond stonden daarbij centraal.

Tijdens mijn werk voor de universiteit kreeg ik de kans om een netwerk van Oost-Afrikaanse alumni te helpen opzetten, die als landbouwvoorlichters geconfronteerd werden met de HIV/AIDS problematiek en kon met eigen ogen de ontwikkelingen in Tanzania zien. Nu zet ik me nu graag in om jongeren in Tanzania te ondersteunen om financieel onafhankelijk te worden en om met respect voor de eigen cultuur de Maasai te ondersteunen bij het proces naar een andere,  duurzame levenswijze.