Hans van Luijk

Hans van Luijk

Voorzitter

Al heel jong had ik belangstelling voor planten. In de natuur en ook in mijn tuin was ik er mee bezig. Honderden dia’s en foto’s heb ik er van gemaakt. Later leerden lokale gidsen in het oerwoud van Suriname en Maleisië mij dat iedere plant en boom een functie heeft. En dat diverse planten en bomen belangrijke voedings- of medicinale waarden hebben.

In Tanzania zag ik hoe er tot nu toe weinig gebruik van die kennis wordt gemaakt. En tegelijkertijd dat veel Tanzanianen niet over voldoende goed voedsel kunnen beschikken. De wijze van grondgebruik en het niet goed benutten van regenwater zijn daar onder meer debet aan.

Agroforestry, rainwater harvesting en biogas kunnen op een relatief eenvoudige manier bijdragen aan een meer menswaardig bestaan in Afrika. Samen met de mensen in Tanzania zet ik mij daar als voorzitter van de Stichting Stipulae graag voor in.

Als sociaal innovator heb ik door mijn werk voor mijn pensionering veel kennis en ervaring met plattelandsontwikkeling gekregen. Al jaren ben ik als voorzitter van de Stichting SINTAN IP  actief op het gebied van de gezondheidszorg in Tanzania. Het mooie is dat ik nu vanuit Stipulae ook in preventieve zin een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de mensen in Oost-Afrika, met name in de rurale gebieden van Tanzania.