Jan van der Meulen

Jan van der Meulen

Penningmeester

Geboren in 1942 in Groningen, 25 jaar later gehuwd en verhuisd naar Tanzania, om in Kiomboi (Iramba) het ziekenhuislaboratorium, de bloedbank en de röntgenkamer op niveau te brengen.

Begin 2002 medeoprichter van SINTAN.IP, een stichting die zich van een service-netwerk Tanzania-Nederland ontwikkelde tot een intermediair van een aantal Academische ziekenhuizen en een tiental Tanzaniaanse (District-) Hospitals. Van “zorg voor zieken” werd de aandacht verlegd naar “zorg-voor-gezondheid”, hetgeen de doelstelling van de Stchting Stipulae werd.

Ik heb een fascinatie voor dat prachtige land, waar de mensen even mooi zijn als de natuur is.