Maria Jongsma, in memoriam

Maria Jongsma, in memoriam

Op 17 januari 2023 is ons bestuurslid Maria Jongsma overleden aan de gevolgen van de ziekte ALS. Hieronder leest u het in memoriam door het bestuur en door onze projectleider in Tanzania.

Kansen en talenten helpen ontwikkelen. Dat was Maria’s grote drijfveer. Strijdbaar en bevlogen ging ze daar voortvarend mee aan de slag. En als het niet via route A ging dan maar via een andere meer begaanbare route.

Medio 2017 nam Maria contact op met het bestuur van Stipulae. Ze had gezien dat YepAfrica in Gambia een succesvolle aanpak had ontwikkeld om werkloze jongeren te inspireren om zelf het heft in handen te nemen om hun eigen leven vorm te geven. Waarom zou dat ook in Same niet kunnen, dacht Maria.  Zij ging naar Same en riep daar een aantal organisaties en personen bij elkaar. Ze kreeg daar groen licht voor het starten met Yep Same. We waren het er snel over eens dat dit prima paste bij de missie en doelstelling van Stipulae. In no time had Maria een specifieke aanpak voor Same ontwikkeld en was Yep Same geboren. Een jaar later ging het project al van start.

Maria zou Maria niet zijn als ze ook niet ideeën inbracht voor de andere projecten van Stipulae . Ze trad najaar 2018 toe tot het bestuur van Stipulae en werd secretaris. En met wat voor dynamiek! Als de bestuursvergadering was afgelopen had Maria het verslag al klaar. Ze wist ook mensen hier te interesseren voor haar activiteiten in Tanzania, al of niet in de vorm van sponsoracties. Maar bovenal was het haar creatieve en inspirerende inbreng die  indruk maakte. De daarbij behorende blijde glimlach zullen we niet snel vergeten.

Maria is diverse keren in Same geweest. Nooit uitsluitend voor Yep Same. Ze had ook steeds grote belangstelling voor het wel en wee van de mensen waar ze mee in contact kwam. Waar ze iets kon bijdragen in woord en daad liet ze het niet na. Geen wonder dat Maria al snel na een eerste bezoek aan Same geliefd was bij onze samenwerkingspartners. Niet alleen de mensen in Tanzania waar ze contact mee had, maar ook wij als leden van het bestuur zijn haar zeer dankbaar voor al die jaren van fijne samenwerking. We gaan Maria erg missen.

Hans van Luijk, voorzitter

Pascal Falkenburg, secretaris

Annemieke Weijling, penningmeester

Dine Brinkman

Jur Lommerts

EULOGY FOR THE PASSING AWAY OF MARIA JONGSMA by dr.Norbert Mchomvu, project leader Mater Dei Africa, counterpart of Stipulae

Dear Family members of the late Maria, Friends and colleagues who have been so painfully touched by the passing away of Maria. I join you during this time of mourning of our friend who has left us to join the Creator. Maria is no longer with us but she will remain cherished by many not only in the Netherlands but also beyond the borders of this country. Maria touched the lives of so many people especially in Tanzania. Last week and this week I visited Maasai elders, men and women and informed them about her departure. The message was received with tremendous shock and silence which was very obvious in the eyes of these people in the rural Tanzania. I was not sure they understood or believed what I had said. I had to say it once again that Maria was no longer with us, she as departed. I met groups of Youths, Government and Church leaders in Same town Tanzania and the message was received with grief and sorrow. They asked me questions as if what I told them was not true. I told them “Yes. it has happened, she was ill but nobody expected her departure could happen that soon”. Maria believed in helping the underprivileged, women and the youth she worked so hard to improve their social economic status in the Tanzanian community. She was convinced that responsible self-reliant youths would lead to responsible adults and a better world to live in. She started a very successful Youth Entrepreneurship project in Same Tanzania. She started a fund to support education of girls from poor Maasai families.

Dear Friends, Maria dedicated her life to bring Joy and light to people who lost hope. She had many dreams. Towards the end of her life Maria wrote me these words “The final stage of my life has started, but I look back very happily. Thanks for your Friendship”. Yes indeed, her happiness was due to what she accomplished in life not for herself but for others. My appeal to us all, you and me is to cherish Maria by following her steps doing what she asked us to do for the benefit of the people in need, in The Netherlands and beyond.

MAY HER SOUL REST IN ETERNAL PEACE – AMEN