Maria Jongsma

Maria Jongsma

Secretaris

Toen wij in Tanzania woonden en mijn Tanzaniaanse buurvrouw en ik tegelijkertijd een dochter kregen, realiseerde ik me hoe verschillend de kansen van deze beide meisjes waren. Op dezelfde plek geboren, maar toch zo verschillend. Toen is het vuurtje in mij ontbrand: de drive om vooral kinderen die van huis uit belemmeringen ondervinden, te helpen hun kansen en hun talenten te ontwikkelen.
Onderwijs en kinderopvang kunnen er samen voor zorgen dat kinderen geholpen worden om spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen. Daar draag ik op alle mogelijke manieren privĂ© en zakelijk aan bij. In Nederland werk ik vanuit adviesbureau Vyvoj  als projectleider aan vernieuwende projecten in de samenwerking onderwijs en kinderopvang, en aan het opleiden van directeuren om aan dit samenwerkingsproces leiding te geven. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief met het realiseren van een kansrijke start voor kinderen.

Yepafrica in Gambia heeft een succesvolle aanpak om werkloze jongeren te inspireren zelf het heft in handen te nemen om hun eigen leven vorm te geven. Dat inspireerde mij om ook in Tanzania met empowerment van jongeren aan de slag te gaan. En dat werkt natuurlijk alleen als dat samen met lokale partners wordt opgezet. Zo wil ik graag bijdragen aan het vegroten van kansen voor jongeren in Tanzania.