Onze visie

Landbouw, duurzaamheid en voedselzekerheid

Komt zsm.

Jeugd

Het lukt veel jongeren in Afrika niet om een duurzaam bestaan op te bouwen. De jeugdwerkloosheid is hoog. Miljoenen jongeren hebben daardoor geen zicht op een goed bestaan voor zichzelf en hun familie. Een enorme verspilling van talent en een groot sociaal probleem. Gebrek aan perspectief leidt onder Afrikaanse jongeren regelmatig tot depressie en alcoholmisbruik. Daarom is het verminderen van jeugdwerkloosheid een van de grootste uitdagingen voor Afrika. Wij willen ons daarvoor inzetten. Niet door jongeren geld te geven, maar door hen via opleiding, training en coaching de kracht te geven om een eigen bedrijf te starten. De training leert hen hun wensen, drijfveren en capaciteiten kennen en stimuleert hen om te gaan ondernemen. De jongeren krijgen een coach bij het uitvoeren van hun plannen. Dat biedt hen niet alleen de mogelijkheid zélf een bestaan op te bouwen, maar ook om in hun eigen land verandering tot stand te brengen.