Partners

Mater Dei Africa

Met deze Tanzaniaanse NGO werken we intensief samen op het gebied van het beheer van de leefomgeving. Haar kantoor staat in Same, Kilimanjaro regio.

materdeiafrica.org

Same District Council

Het District Council stimuleert de werkgelegenheid van jongeren door het verstrekken van micro kredieten. Yep Same ondersteunt jongeren bij het opstellen van hun ondernemersplan dat nodig is voor de aanvraag van een microkrediet.

Sustainable Agriculture Tanzania (SAT)

SAT is een organisatie die zich inzet voor de transformatie van de agrarische sector naar een sector die toekomstbestendig en vriendelijk voor het milieu is. 

www.kilimo.org

Universiteit van Dar Es Salaam

Professor Pius Yanda is werkzaam als directeur van het Center for Climate Change Studies van de Universiteit van Dar Es Salaam en Vice-Chairman bij een werkgroep binnen het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Hij heeft een workshop gemaakt over duurzame ontwikkeling die precies is afgesteld op onze doelgroepen in Tanzania. Als ondersteuning van onze organisatie heeft hij deze gedoneerd.

www.udsm.ac

Nyumba ya Mungu

In het Simanjiro-district staat een snel groeiende school met uitstekende studieresultaten. Dank zij de nabijheid van de Pangani rivier (vanaf de Kilimanjaro) is er geen gebrek aan water, hetgeen de aanleg en het onderhoud van de schooltuin ten goede komt. Ook het in gebruik nemen van de biogasinstallatie zal daardoor veel gemakkelijker verlopen.

De school kent een actief environmental committee, waarin leerlingen zich bekwamen in het kennen en bekendmaken van de kwaliteit van hun leef-omgeving.

Nyerere Sec. School

Per januari 2017 telt de school 328 jongens, waarvan 168 intern; 325 meisjes, waarvan 140 intern, en 40 leerkrachten.

De school heeft alle 6 leerjaren, waardoor doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk is.

Er wordt door de staf en leerlingen hard gewerkt om veel profijt te hebben van de schooltuin.

Moipo Sec. School

Deze school ligt ten westen van de stad Same op de Maasai vlakte en is snel groeiend.

In het schooljaar 2017 geven 30 leerkrachten les aan 174 jongens, waarvan 76 intern, en 172 meisjes; daarvan zijn er 79 intern. Van de leerlingen-populatie is 75% afkomstig uit Maasai-families.

Vanwege de geringe regenval kost het veel inspanning om groenten te kweken in de schooltuin.