Prachtige actie bij een afscheid voor zonnepanelen en watertanks voor de Maasai

In mei ging mevrouw Ine Botman – beleidsmedewerker klimaat & duurzaamheid bij de gemeente Wageningen – met vervroegd pensioen. Ter gelegenheid van haar afscheid  vroeg zij aan haar collega’s en relaties om als afscheidscadeau een bijdrage te geven aan het Voedsel- en waterproject voor de Maasai.  De Stichting Stipulae werkt samen met twee Maasai leefgemeenschappen én een Tanzaniaanse partner aan dit cultuurveranderingsproject.  In plaats van de mannen en jongens nog langer ver weg  te laten rondtrekken met hun grote kuddes koeien – wat allerlei problemen veroorzaakt –  gaat men nu thuis aan de slag met kleinere aantallen vleeskoeien.

Bij het afscheid werd op een grote poster zichtbaar gemaakt waar de actie voor bedoeld was. Ook werd er gebruik gemaakt van het donatiehuisje van Wilde Ganzen.

In haar afscheidspraatje  vertelde mevrouw Botman het volgende over haar actie.

Tot slot wil ik nog graag even aandacht vragen voor het goede doel, waarvan ik hoop, dat jullie dat samen met mij willen steunen. Het gaat om een project dat te maken heeft met zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie. Op verschillende plekken in de wereld lijden de mensen nu al erg onder de klimaatverandering en moeten daar zelfs hun leven op aanpassen. Dat geldt o.a. voor de Maasai in Tanzania. Ze trekken al eeuwenlang rond met hun vee, maar door de grote droogte is er steeds minder gras en komen ze daardoor steeds vaker in conflict met lokale boeren. Ook is er gebrek aan water en voedsel. Daarom is er nagedacht door en met één van de Maasai leefgemeenschappen (boma’s) wat een andere, duurzame levensstijl zou kunnen zijn, zo goed mogelijk passend bij hun eeuwenoude tradities. Dat leidde tot het plan om over te stappen op een ander soort vee, waardoor men meer op één plaats kan blijven, om dan regenwater op te vangen in grote tanks en zo permanent genoeg water te hebben, onder andere voor veldjes met lokale gewassen voor mens en dier, en om een eigen energievoorziening te realiseren met biogas en met zonnepanelen, o.a. voor verlichting. Deze levensstijl maakt het ook beter mogelijk voor kinderen om naar school te kunnen. Ik heb Hans van Luijk gesproken, de trekker van dit project van de Stichting Stipulae. Hij  vertelde er heel enthousiast over en zei dat dit project nauwlettend gevolgd wordt door de andere boma’s, de andere Maasai-leefgemeenschappen. Als dit werkt is het namelijk voor hen ook een optie. Het project kan dus veel betekenen voor de toekomst van deze hele bevolkingsgroep in Tanzania. Daarom, zegt Hans van Luijk, is dit een heel ander soort project dan het bijbouwen ergens van een schoollokaaltje of het leggen van zonnepanelen op een ziekenhuis. Er zijn inmiddels o.a. al 2 grote watertanks gebouwd. Ik zou het fantastisch vinden als onze bijdragen vandaag, van jullie en van Johan en mij zelf, weer tot een paar heel concrete stappen kunnen leiden in dit project. Er is een projectplan van dit project en dat ligt bij het ‘donatie-huisje’.

Samen met een eigen donatie van mevrouw Botman is door deze actie uiteindelijk  1712,19 euro voor het project overgemaakt naar Wilde Ganzen.

Namens de twee Maasai boma’s én de stichting Stipulae hartelijk dank!


door

Geplaatst

in