Privacyverklaring

Privacyverklaring Stipulae

Stipulae is een stichting die door structurele kennisuitwisseling en projectondersteuning wil bijdragen aan duurzame voedselzekerheid en het terugdringen van jeugdwerkloosheid in Tanzania. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn daarbij uitgangspunt voor onze missie.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nummer 55854168. Het RSIN nummer is 851885172.

Deze privacyverklaring is een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Stipulae verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Stipulae verwerkt persoonsgegevens van u indien u:

 1. Contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via email, via het contactformulier op de website of telefonisch;
 2. Een donatie doet aan de stichting.

Stipulae verzamelt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 1. Voorletters en naam;
 2. E-mailadres;
 3. Foto’s (website).

Stipulae kan deze gegevens gebruiken om:

 1. Nieuwsbrieven toe te sturen;
 2. (Eventuele) activiteiten aan te kondigen;
 3. Contact op te nemen al of niet met derden n.a.v. vragen.

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met het secretariaat van Stipulae via maria.jongsma54@gmail.com voor:

 1. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 2. Inzage in de persoonsgegevens die Stipulae met betrekking tot u verwerkt;
 3. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stipulae;
 4. Het verwijderen van uw gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Stipulae zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens zullen niet gedeeld worden met derden zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd.

Het verkeer tussen u en de website verloopt via een beveiligde verbinding.

Bestanden en foto’s op de website

De meeste gegevens en foto’s op de website zijn van Tanzaniaanse deelnemers aan onze projecten en acties. Alvorens tot publicatie over te gaan wordt altijd toestemming gevraagd aan betrokkenen.

April 2021