Verslag Tanzania

[:nl]

1. Biogas en cursus in Nyerere Sec. School, Lembeni

a. Gesproken met de staf. De firma Camartec (Arusha) is er geweest en heeft offerte uitgebracht.

Bestaande toiletgroep kan worden gebruikt maar de bodem dient opgehoogd te worden. De plaats van de digester is ook aangewezen (binnen enkele meters). Vandaar wordt een leiding gelegd naar de bestaande keuken (kan tientallen meters bedragen). Er is water genoeg, uit een borehole.
b. Koemest voldoende beschikbaar. Leerlingen en personeel juichen de aanleg toe, vooral het milieu-aspect spreekt aan. Bovendien scheelt het een groepje leerlingen een hoop dagelijks kap- en loopwerk. Vanuit de leerlingen kwam de vraag of het niet zinniger was (geld-besparing) om m.b.v. zonnepanelen de waterpomp te bedienen. Ik stelde dat het een prima idee was, waard om er een project van te maken, maar naast biogas, niet in de plaats er van.
c. Cursus schooltuinen: heel blij mee. In een later stadium wordt bepaald wie er wanneer gaan.
d. Eigen aandeel: er wordt met het schoolbestuur een oplossing voor gevonden op basis van de voorgestelde eigen bijdrage.

2. Biogas en cursus Nyumba ya Mungu Sec. School, Simanjiro

a. Gesproken met de Headmaster. De bestaande toiletten (pitlatrines) hebben een aanpassing nodig (bodemverhoging). Er is voldoende water. De Maasai-leerlingen staan garant voor een dagelijkse levering van koienpoep. Foto’s gemaakt van positie toiletten, keuken en digester.
b. De cursus wordt omarmd.
c. Eigen bijdrage: de Headmaster wil graag de begroting zien en vernemen welke bijdrage van de school wordt verwacht. Hij

gaat dan in overleg met schoolbestuur en Environmental Committee om het aandeel van de school te bepalen.

3. Biogas en cursus Moipo Sec. School in Ruvu Muungano

a. gesproken met de headmaster en enkele leraren, betrokken bij Environmental Conservation. Ook hier blijdschap over het project. Ook is er met leerlingen gesproken over het idee poep-transporteren- gas-voedsel- koken. Geen bezwaren. Ook hier is aandacht nodig om helemaal niets anders dan de ontlasting “op transport” te krijgen. De noodzaak om, zeker de eerste weken, koeienpoep te gebruiken, werd als geen probleem ervaren. En ook: de eigen bijdrage van de school wordt bepaald door bestuur en Committee. Water is geen enkel probleem, er ligt een overheidsleiding vanaf een borehole.
b. De cursusdeelnemers worden aangewezen. Met de beide andere scholen wordt afgesproken wanneer de cursus wordt gehouden.

4. Mater Dei Africa (MDA) (www.materdeiafrica.org)

a. De bouw van het kantoor vordert gestaag, meerdere ruimten zijn al verhuurd. Oplevering wordt vóór juni verwacht.
b. Er vindt regelmatig overleg plaats over rainwater harvesting met Just Diggit en lokale overheid.
c. De bevloeiing van de velden bij Bwiko wordt nu verbeterd; er is geen vrees voor een tekort aan water (hoewel de zichtbare sneeuw op de Kili steeds minder wordt).
d. Onderdeel van MDA is SACOS, een investeringsbank met revolving fund. Ze verhuizen straks naar het MDA-office. Er is al een aantal leningen verstrekt. Hier wordt winst van verwacht.
e. MDA stelt Stipulae voor dat de laatste steunverlenend wordt, geen “zelfstandige” projecten voert in Kili regio. MDA regiseert en vraagt ondersteuning bij Stipulae. Ze zetten in op een langdurige samenwerking.
f. Gesproken over samenwerking met Mr. Toni, Tanga-fresh, Heafer, Wageningen, Sokoine University en Yep-Africa.

5. K.K.K.T. (Lutherse Kerk, Same Diocese)

a. Overleg met bisschop Mjema en staf. Zij voeren in de Pare Mountains een aantal groenprojecten uit en willen graag advies over de diversiteit en het beheer. Ik heb het principe van agro-forestry benadrukt. Ook het belang van de aanplant van Moringa en de promotie van het gebruik.
b. De aanleg van visvijvers besproken en verwezen naar het zeer Het belang
c. Het belang van de noodzakelijke samenwerking van K.K.K.T. met MDA besproken. Gewezen op de gezamenlijke belangen, zoals Environmental Conservation en waterbeheer, het delen van elkaars kennis en netwerk, zoals Justdiggit en de ervaringen met schooltuinen en visvijvers. Ook, dat de subsidiekraan in Nederland maar voor enkele thema’s opengedraaid kan worden en een gezamenlijke aanpak van problemen altijd beter scoort. De boodschap komt over, maar enthousiasme moet nog groeien…

6. Camartec

a. Ontmoeting op 25/02 in Amani Guesrhouse
b. Samenwerking Camartec-OSES afgebroken, OSES levert niet. Zijn wel in overleg met SIMGAS.
c. Samenwerking Camartec met SIMGAS aangehouden, SIMGAS krijgt het nog niet voor elkaar; een ontmoeting met SIMGAS lukte niet.
d. De offertes zijn inderdaad aan de prijzige kant, maar uit ervaring is gekozen voor het nu geoffreerde bewezen-goede materiaal. Manuele hulp door leerlingen is niet toegestaan, mankracht van ouders/anderen wordt waar mogelijk (bv transport goederen) onderzocht.
e. Aangedrongen op korting.
f. Tijdpad besproken (zie bij de drie scholen).
g. Correspondentie loopt via Dr. Mchomvu.

7. Lute

a. Op basis over van het boekje getiteld -Lute, vloek en zegen- van rev. Danholz zijn 10-jarig verblijf onder de waPare in het begin van de 20ste eeuw, is een werkgroep ontstaan dat een Cultureel Festival gaat organiseren in 2018, in Same. Met dans, zang, pijl-en-boog-schieten, speerwerpen, verhalen vertellen, witchcraft en oude gebruiken. Same Council, die een afdeling cultuur heeft, wordt benaderd. Sponsoren zoeken. Besproken: reisburo’s, Mkomazi NP, Maore, Chome, Moipo enz.

b. Zowel de Katholieke als de Lutherse kerk doen mee. Rol Stipulae
nader bespreken.

8. Fieldschools

Opzet besproken met MDA en de K.K.K.T. Verteld dat een vakschool in Nederland opzet en uitvoering veldonderwijs wil ondersteunen. Ook Wageningen wil meedoen. Het initiatief Yep-Africa is een mogelijke partner.[:en]

1. Biogas en cursus in Nyerere Sec. School, Lembeni

a. Gesproken met de staf. De firma Camartec (Arusha) is er geweest en heeft offerte uitgebracht. Bestaande toiletgroep kan worden gebruikt maar de bodem dient opgehoogd te worden. De plaats van de digester is ook aangewezen (binnen enkele meters). Vandaar wordt een leiding gelegd naar de bestaande keuken (kan tientallen meters bedragen). Er is water genoeg, uit een borehole.
b. Koemest voldoende beschikbaar. Leerlingen en personeel juichen de aanleg toe, vooral het milieu-aspect spreekt aan. Bovendien scheelt het een groepje leerlingen een hoop dagelijks kap- en loopwerk. Vanuit de leerlingen kwam de vraag of het niet zinniger was (geld-besparing) om m.b.v. zonnepanelen de waterpomp te bedienen. Ik stelde dat het een prima idee was, waard om er een project van te maken, maar naast biogas, niet in de plaats er van.
c. Cursus schooltuinen: heel blij mee. In een later stadium wordt bepaald wie er wanneer gaan.
d. Eigen aandeel: er wordt met het schoolbestuur een oplossing voor gevonden op basis van de voorgestelde eigen bijdrage.

2. Biogas en cursus Nyumba ya Mungu Sec. School, Simanjiro

a. Gesproken met de Headmaster. De bestaande toiletten (pitlatrines) hebben een aanpassing nodig (bodemverhoging). Er is voldoende water. De Maasai-leerlingen staan garant voor een dagelijkse levering van koienpoep. Foto’s gemaakt van positie toiletten, keuken en digester.
b. De cursus wordt omarmd.
c. Eigen bijdrage: de Headmaster wil graag de begroting zien en vernemen welke bijdrage van de school wordt verwacht. Hij

gaat dan in overleg met schoolbestuur en Environmental Committee om het aandeel van de school te bepalen.

3. Biogas en cursus Moipo Sec. School in Ruvu Muungano

a. gesproken met de headmaster en enkele leraren, betrokken bij Environmental Conservation. Ook hier blijdschap over het project. Ook is er met leerlingen gesproken over het idee poep-transporteren- gas-voedsel- koken. Geen bezwaren. Ook hier is aandacht nodig om helemaal niets anders dan de ontlasting “op transport” te krijgen. De noodzaak om, zeker de eerste weken, koeienpoep te gebruiken, werd als geen probleem ervaren. En ook: de eigen bijdrage van de school wordt bepaald door bestuur en Committee. Water is geen enkel probleem, er ligt een overheidsleiding vanaf een borehole.
b. De cursusdeelnemers worden aangewezen. Met de beide andere scholen wordt afgesproken wanneer de cursus wordt gehouden.

4. Mater Dei Africa (MDA) (www.materdeiafrica.org)

a. De bouw van het kantoor vordert gestaag, meerdere ruimten zijn al verhuurd. Oplevering wordt vóór juni verwacht.
b. Er vindt regelmatig overleg plaats over rainwater harvesting met Just Diggit en lokale overheid.
c. De bevloeiing van de velden bij Bwiko wordt nu verbeterd; er is geen vrees voor een tekort aan water (hoewel de zichtbare sneeuw op de Kili steeds minder wordt).
d. Onderdeel van MDA is SACOS, een investeringsbank met revolving fund. Ze verhuizen straks naar het MDA-office. Er is al een aantal leningen verstrekt. Hier wordt winst van verwacht.
e. MDA stelt Stipulae voor dat de laatste steunverlenend wordt, geen “zelfstandige” projecten voert in Kili regio. MDA regiseert en vraagt ondersteuning bij Stipulae. Ze zetten in op een langdurige samenwerking.
f. Gesproken over samenwerking met Mr. Toni, Tanga-fresh, Heafer, Wageningen, Sokoine University en Yep-Africa.

5. K.K.K.T. (Lutherse Kerk, Same Diocese)

a. Overleg met bisschop Mjema en staf. Zij voeren in de Pare Mountains een aantal groenprojecten uit en willen graag advies over de diversiteit en het beheer. Ik heb het principe van agro-forestry benadrukt. Ook het belang van de aanplant van Moringa en de promotie van het gebruik.
b. De aanleg van visvijvers besproken en verwezen naar het zeer Het belang
c. Het belang van de noodzakelijke samenwerking van K.K.K.T. met MDA besproken. Gewezen op de gezamenlijke belangen, zoals Environmental Conservation en waterbeheer, het delen van elkaars kennis en netwerk, zoals Justdiggit en de ervaringen met schooltuinen en visvijvers. Ook, dat de subsidiekraan in Nederland maar voor enkele thema’s opengedraaid kan worden en een gezamenlijke aanpak van problemen altijd beter scoort. De boodschap komt over, maar enthousiasme moet nog groeien…

6. Camartec

a. Ontmoeting op 25/02 in Amani Guesrhouse
b. Samenwerking Camartec-OSES afgebroken, OSES levert niet. Zijn wel in overleg met SIMGAS.
c. Samenwerking Camartec met SIMGAS aangehouden, SIMGAS krijgt het nog niet voor elkaar; een ontmoeting met SIMGAS lukte niet.
d. De offertes zijn inderdaad aan de prijzige kant, maar uit ervaring is gekozen voor het nu geoffreerde bewezen-goede materiaal. Manuele hulp door leerlingen is niet toegestaan, mankracht van ouders/anderen wordt waar mogelijk (bv transport goederen) onderzocht.
e. Aangedrongen op korting.
f. Tijdpad besproken (zie bij de drie scholen).
g. Correspondentie loopt via Dr. Mchomvu.

7. Lute

a. Op basis over van het boekje getiteld -Lute, vloek en zegen- van rev. Danholz zijn 10-jarig verblijf onder de waPare in het begin van de 20ste eeuw, is een werkgroep ontstaan dat een Cultureel Festival gaat organiseren in 2018, in Same. Met dans, zang, pijl-en-boog-schieten, speerwerpen, verhalen vertellen, witchcraft en oude gebruiken. Same Council, die een afdeling cultuur heeft, wordt benaderd. Sponsoren zoeken. Besproken: reisburo’s, Mkomazi NP, Maore, Chome, Moipo enz.

b. Zowel de Katholieke als de Lutherse kerk doen mee. Rol Stipulae
nader bespreken.

8. Fieldschools

Opzet besproken met MDA en de K.K.K.T. Verteld dat een vakschool in Nederland opzet en uitvoering veldonderwijs wil ondersteunen. Ook Wageningen wil meedoen. Het initiatief Yep-Africa is een mogelijke partner.[:]


door

Geplaatst

in