Het nieuws van Mei

1. Stand van zaken Biogasproject 2016-2017

Het gaat goed met het project ‘Biogas en duurzame schoollandbouw bij drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania’. Het is een hele mondvol, maar het is ook een plan dat mondenvol moet gaan opleveren.
Met een ‘mondvol’ bedoel ik ook letterlijk een grote schooltuin met een gevarieerd arsenaal aan voedzame gewassen, die in de meestal droge omgeving bewezen hebben te kunnen overleven. De cursus die leerlingen en leerkrachten van de drie scholen dit jaar in Morogoro bij SAT gaan volgen gaat dit plan een mooie boost geven.
De omzetting van menselijke ontlasting in methaangas via de biogas-digester gaat de energie leveren om dat voedsel duurzaam te bereiden. Bovendien kunnen er gaslampen op worden aangesloten, hetgeen de kosten van elektrische verlichting verlaagt.
Wat de pecunia betreft: vandaag horen we of er een belangrijke bijdrage van een subsidiegever wordt toegekend. Dan is het nog een kwestie van een paar honderd euro en de begroting is sluitend. We kunnen het hele proces starten wanneer we de voorgelegde contracten van de drie scholen via onze partner, MDA, terug krijgen. Daarin is geregeld welk aandeel de scholen zelf hebben in het project: een geldelijke bijdrage en mankracht.

2. Lute Festival 2018

Aanstaande zaterdag komt de werkgroep voor de organisatie van het beoogde Lute-festival in Same (NO-Tanzania) voor het eerst bij elkaar. Het moet de lokale bevolking een soort revival laten beleven van hun eigen geschiedenis. Daarover is nauwelijks iets beschreven, dus moeten de jongere generaties het hebben van mondelinge overlevering. Het festival beoogt, met traditionele dans, zang, verhalen-vertellen, pijl-en-boog-schietwedstrijden, speer-gooiwedstrijden, medicijnmannen en traditionele handvaardigheden dat verleden een grotere bekendheid te geven. Ook de Maasaï worden uitgenodigd: zij haalden in het nog recente verleden de koeien uit het Same-gebied terug omdat hun god die aan hen had toegewezen. Dat leidde tot knokpartijen met vaak dodelijke afloop. Het motto: ‘wie z’n verleden kent, staat beter in het heden en is voorbereid op de toekomst’. Een bijkomend voordeel: mocht het een succes worden en vaker terugkomen, dan trekt dat toeristen en dus inkomsten aan. Het plan is om de eerste uitvoering in het voorjaar van 2018 te laten plaatsvinden.

3. Onze zusterorganisatie MDA

Met hen hebben we in een overeenkomst vastgelegd hoe we vanaf nu samenwerken, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie de regie heeft in projecten waarbij we samen optrekken en welke financiële consequenties daarmee gemoeid zijn.

4. Biogas en hedendaagse veeteelt en landbouw bij de Maasaï

De eerste aanzet voor een nieuw project is gegeven. MDA is in gesprek met een drietal boma’s (verzameling hutten van nomadische veehouders binnen een omheining) die hebben aangegeven hun leefstijl aan te willen passen aan (dwingende) veranderende omstandigheden. Zowel het steeds groter wordende gebrek aan voldoende voedsel voor hun vee alsmede de grote erosie maken dat er een andere leefstijl geboden is: het vee bij huis houden, dus voedsel zelf verbouwen; stoppen met het kappen van houtige gewassen (zonder herbeplanting) en het stoken van hout vervangen door biogas (koeienpoep in overvloed). Een plan van aanpak en een begroting zijn in de maak.

5. Website

Het begint er op te lijken, maar het moet beter. Met name de Engelse vertaling (voor de Tanzaniaanse lezers) kan nog wat aandacht gebruiken. Vrijwilligers???

6. Publiciteit

Harendekrant besteedt deze of volgende week aandacht aan ons project dat speelt bij de drie scholen. In de gemeente Aa en Hunze staat in een huis-aan-huis verspreide krant ook een artikel met hetzelfde onderwerp.

En zondag 7 mei om 11.57gebeurt dat ook in de TV-uitzending van Wilde Ganzen, op Ned. 2

Namens het bestuur,
Jan van der Meulen, secr.