Categorie: Nieuws

 • Presentatie webinar “Vergroenen in een veranderend klimaat”

  Tijdens het webinar op 9 oktober j.l. presenteerden Hans van Luijk van Stipulae en Sander de Haas van SamSamWater/Justdiggit aan de hand van bijgaande powerpoint presentatie de resultaten van een vergroeningsproject van de Maasaï in Tanzania en een overzicht van andere mogelijkheden voor vergroening.

 • Webinar vergroenen in een veranderend klimaat

  Vrijdag 9 oktober a.s. vanaf 14 uur geven Hans van Luijk van Stipulae en Sander de Haas van SamSamWater/JustDiggit een webinar . Het is de Wilde Ganzen-Partinmaand en een van de webinars is ‘Vergroenen in een veranderend klimaat’ op vrijdag 9 oktober. Stichting Stipulae vertelt meer over het vliegwieleffect van de groene projecten die ze…

 • Brand in secondary school in Lembeni

  Brand in secondary school in Lembeni

  In september 2020 was er heftige commotie in Lembeni- een stadje vlabij Same waar een middelbare school gevestigd is. De slaapzalen van de jongens en meisjes zijn vrijwel volledig in de as gelegd. Gelukkig zijn er geen kinderen bij omgekomen. Voor de herbouw van de meisjesslaapzaal moet nog gezicht worden naar sponsoring. We gaan vanuit…

 • Fase twee van het project Wish of Mama Anna start binnenkort.

  Tijdens de eerste fase van ‘Wish of Mama Anna’ het Voedsel- en waterproject voor de Maasaï is er mooie basis gelegd voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de Maasaï in twee boma’s in Noordoost Tanzania. Vooraf was al duidelijk dat deze cultuurverandering tijd nodig had en zorgvuldig moest verlopen. Nu na ruim twee…

 • Yep Same bijeenkomsten via ZOOM

  Yep Same bijeenkomsten via ZOOM

  We wilden starten met een derde groep jongeren voor Yep Same. Maar door de reisbeperkingen zijn alle activiteiten waarvoor gereisd moet worden uitgesteld naar 2021. Vanaf juni 2020 is een deel van de maandelijkse follow up bijeenkomsten met de deelnemers via Zoom gedaan, waardoor onze Nederlandse trainers Anne Heleen Bijl, Gerard Vonk en Maria Jongsma…

 • Jaarrekening 2019 vastgesteld

  Het bestuur heeft op 13 mei de jaarrekening 2019 vastgesteld. Zie ‘Over ons’ onderdeel ‘Jaarverslagen en jaarrekeningen’

 • Noodkreet vanuit Maasaigebied

  Overvloedige regenval heeft grote delen van het Maasaigebied in Noord Tanzania onder water gezet. Ook de twee Maasaï boma’s waar Stipulae mee samenwerkt staan nu grotendeels onder water . Juist op het moment dat er geoogst kan worden. En ook nog nu het Corona virus zich daar verspreid. Vanuit het gebied komt het verzoek om…

 • Report water, energy and livestock improvement for Maasaï communities

  Report water, energy and livestock improvement for Maasaï communities

  Onlangs is het rapport ‘Water, energy and livestock improvement for Maasaï communities‘ gepresenteerd. Dat rapport is geschreven door Sander de Haas van SamSamWater.Op verzoek van Stipulae en haar Tanzaniaanse partner Mater Dei Africa is hij nagegaan hoe het huidige samenwerkingsproject ‘Wish of Mama Anna’ met twee Maasaïboma’s kan worden vervolgd en uitgebreid. Nu de eerste…

 • Advies over huidige project en suggesties voor uitbreiding

  Advies over huidige project en suggesties voor uitbreiding

  Begin 2020 is Sander de Haas van SamSamWater /JustDiggit voor observaties en gesprekken een week in het gebied geweest. Op basis daarvan heeft hij begin februari zijn advies “Water, energy and livestock improvements for Maasaï communities” gepresenteerd. In dat advies worden voor de verschillende interventies keuzemogelijkheden aangegeven ook voor vervolg en uitbreiding. Belangrijke conclusie van…

 • Helaas stopt Jan van der Meulen met zijn bestuurslidmaatschap

  Beste mensen, betrokkenen bij Stipulae, Hierbij willen we aan u/jullie laten weten dat Jan van der Meulen vanaf heden zijn werkzaamheden als bestuurslid van Stipulae heeft beëindigd. Wij vinden het buitengewoon jammer dat Jan heeft moeten besluiten om te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap van onze stichting Stipulae. Maar wij begrijpen ook dat Jan er gezien…