Drie middelbare scholen koken nu op biogas met gebruikmaking van de ontlasting van de leerlingen

Tot voor kort gingen dagelijks leerlingen van drie middelbare scholen in Noord Tanzania dagelijks de bush in om brandhout te verzamelen voor het koken van de schoolmaaltijden voor zo’n 400 à 600 leerlingen. Als het brandhout op was werden er soms bomen en struiken gekapt of moest de school brandhout gaan kopen.

In gesprekken met de drie scholen – Nyerere Secondary School, Moipo Secondary School en Nyumba ya Mungu Secondary School – vroegen de scholen om advies en financiële ondersteuning bij de omschakeling van brandhout naar biogas. Ook wilden ze graag een training in het opzetten van duurzame schoolvoedseltuinen.

Van wezenlijk belang was dat de scholen dit zelf wilden en dit zagen als hun project. Zij hebben zelf zowel een financiële bijdrage geleverd als ook eigen menskracht ingezet. Dr. Norbert Mchomvu van Mater Dei Africa – onze samenwerkingspartner in Noord Tanzania – werd aangesteld als projectleider. Hij sloot met de drie scholen contracten af en namens hen met de leveranciers van de biogasinstallaties. Ook regelde hij voor een aantal leerlingen en docenten bij SAT (Sustainable Agriculture Tanzania) een training aanleg en onderhoud van schoolvoedseltuinen. Stipulae ondersteunde met medewerking van Wilde Ganzen het innovatieve biogasproject met een bedrag van € 34.754.

Alle drie scholen hebben inmiddels een omvangrijke biogasinstallatie van 65 m3. Trots als ze zijn nodigden ze andere scholen en dorpsbewoners uit om hen dit te laten zien. Nyerere Secondary School heeft zelfs het voortouw genomen om met veel meer scholen in het district te bespreken hoe ze hun schoolomgeving meer kunnen verduurzamen. En de overheid heeft alle scholen in het district in een brief gevraagd te stoppen met het koken op brandhout en voortaan gebruik te maken van biogas of flessen gas.

Leerlingen en leraren tijdens training voor duurzame schoolvoedseltuinen

Dit is waar Stipulae voor staat : samen met Tanzanianen innovatieve projecten opzetten die een voorbeeldfunctie hebben voor anderen.


door

Geplaatst

in