Groep 2 Yep Same gestart

Het volledige traject van een half jaar van de eerste YEP-groep is afgerond. Van de twintig studenten die begonnen in oktober 2018 zijn er nu 7 die een stevig businessplan hebben geschreven en op basis daarvan een lening hebben mogen ontvangen. Mooi, deze tastbare resultaten! En natuurlijk is het traject voor de rest van de eerste groep ook zeker zeer waardevol geweest.

In juni 2019 zijn we gestart met een tweede groep: drie trainingsweken en elke week coachingsgesprekken. We starten weer met een empowermentweek en snel daarna een week met boekhoudvaardigheden. 

De tweede groep bestaat uit 20 studenten met een redelijke spreiding in leeftijd; de jongste deelnemer 19, de oudste 38 jaar.

In deze eerste van drie trainingsweken (waar creatief denken en ondernemingsvaardigheden centraal staan) zijn een aantal accent verschuivingen aan te wijzen:

  • Bij de eerste groep coachten de studenten elkaar regelmatig. Dit hebben we vervangen door positief gekleurde advisering: deze methodiek werkt erg goed zowel voor de adviseurs als de geadviseerden!
  • We hebben oud-studenten ingezet in de training; zowel bij het in de training vertellen van hun eigen (succes)story als ook bij de bedrijfsbezoeken.
  • We hebben de studenten zelf verantwoordelijk gemaakt voor een groot deel van de inrichting van het laatste dagdeel (de celebration en certificering).
  • Daar waar mogelijk hebben we ook de studenten zelf een rol laten vervullen bij het tolken, Daarnaast ook echt voor iedereen het Engels spreken gestimuleerd.

Impressies van de eerste trainingsweek

De dagen starten met gebed, dans en zang (de YEP-song, waar zowel studenten als docenten erg enthousiast over zijn).

Belangrijk bij het begin is vooral om een hechte groep te vormen en daarnaast de basis te leggen voor vaardigheid in creatief denken. We hebben een mooi interactief programma gecreëerd om hier voor te zorgen. De studenten, die gewend zijn aan een tamelijk autoritaire, klassikale eenrichtingsmanier van onderwijs, staan natuurlijk in eerste instantie vreemd te kijken van onze werkwijze. Maar al na één dag begint hun verlegen gedrag langzaam te ontdooien en te veranderen in enthousiast meedoen!

Persoonlijke talenten

Aan het eind van de tweede dag maken studenten een persoonlijke talentenkaart. Op die kaarten komt een persoonlijke foto te staan met daarom heen de kwaliteiten, ambities, dromen, vaardigheden, etc. van de student.

Marktsimulatie en bedrijfsbezoeken

De belangrijkste onderdelen van de derde dag zijn de marktsimulatie, waar studenten leren hoe ze zichzelf en hun koopwaar kunnen aanprijzen, en de bedrijfsbezoeken. Aan het eind van de dag presenteren de studenten in groepjes wat ze hiervan geleerd hebben.

Op de vierde dag zijn er diverse opdrachten met de 6 petten van de Bono, mindmappen, bezoek bij bedrijfjes van medestudenten en daar advies over uitbrengen. En daarnaast ook nog enkele ‘actievere’ bezigheden, trommelen en een geweldig samenwerkingsspel waar ze zich met hart en ziel ingooien.

Het is alles bij elkaar een erg volle dag, maar we staan te kijken van hun focus en inzet!

Net het diploma ontvangen

Vieren van de resultaten

Dag 5 start, om de resultaten van de week weer helder voor de geest te krijgen, met een carrousel. Daarna worden de talentkaarten en de mindmappen vervolmaakt. En dan is het al weer tijd voor de voorbereiding van de feestelijkheden van de middag. Elke buddygroup bereidt een onderdeel van de training voor die op interactieve wijze aan de gasten vertoond wordt. Na de lunch start de celebration; het is werkelijk hartverwarmend; een middag om nooit te vergeten. De groepjes geven prachtige presentaties waar het enthousiasme en de humor vanaf druipt. De gasten raken er ook superenthousiast over. De producten van de studenten zijn als een soort tentoonstelling door het hele gebouw opgehangen, zodat elke student geïnteresseerden over zijn werk en plannen kan vertellen.

Trots op het diploma

De officiële diploma-uitreiking, een groepsfoto, hapjes en drankjes en natuurlijk tot slot ook weer zingen en dansen, het kan niet op. De studenten kunnen er geen genoeg van krijgen. En eerlijk gezegd wij ook niet!


door

Geplaatst

in