Leerlingen basisscholen geïnformeerd over biogasproject

Maandag 11 september hebben leerlingen van drie basisscholen in Buitenpost een presentatie gekregen over het biogasproject van de drie middelbare scholen in Tanzania. Leerlingen van de negen hoogste groepen van de CBS de Lichtbron, de OBS De Mienskip en de GBS De Fontein kregen informatie over Tanzania, het onderwijs daar en het biogasproject. De groepen kregen de presentatie omdat zij ‘Hapstapkaarten’ voor het Wereld Food Festival hebben versierd en die kaarten nu gaan verkopen.

De leerlingen hadden veel vragen over Tanzania. Ze vonden het heel bijzonder dat bij het maken van het biogas gebruik wordt  gemaakt van de ontlasting van de leerlingen. Sommige trokken een heel vies gezicht en anderen vroegen zich af of het gas daardoor niet erg stonk. Hilde Kiers en Hans van Luijk gaven om en om een presentatie en lieten aan het eind van de presentatie ook nog even wat Tanzaniaanse spulletjes zien.