Watertanks voor Maasai gereed

Met twee Maasai boma’s (leefgemeenschappen van Maasai families) wordt samen met onze Tanzaniaanse partner Mater Dei Africa gewerkt aan een ambitieus en innovatief project. Het gaat om een cultuurveranderingsproject waarbij de traditionele leefwijze van de Maasai met rondtrekkende kuddes gaandeweg wordt ingewisseld voor een inkomensverwervend bestaan met het fokken van vleeskoeien bij de boma’s. Als onderdeel van dat innovatieve pilotproject Wish of Mama Anna (zie het projectplan elders onder Projecten) is nu een eerste belangrijk deelproject gerealiseerd.

De plek voor de watertank wordt gereed gemaakt

Nog net voor het begin van de regentijd zijn er watertanks gereed gekomen bij de twee Massai boma’s. In iedere boma één watertank van 30.000 liter. Erg belangrijk in het droge Maasaigebied. De aanvoer van materialen ging echter niet zonder slag of stoot.

De truck met materialen bleef steken in het zand

Nu voortaan regenwater kan worden opgevangen en bewaard kunnen er voedselakkers voor de bewoners en hun vleeskoeien worden ingericht. Om vroegtijdige vraat van de gewassen door geiten en apen te voorkomen wordt nu bekeken welk soort tijdelijke omheining van de voedselakkers geschikt en haalbaar is. Ook begint men snel met een biofence oftewel een levende omheining van inheemse struiken. Tot het moment dat die hoog genoeg is wordt er gewerkt met een tijdelijke omheining.


door

Geplaatst

in