Nieuws

Leerlingen basisscholen geïnformeerd over biogasproject

Maandag 11 september hebben leerlingen van drie basisscholen in Buitenpost een presentatie gekregen over het biogasproject van de drie middelbare scholen in Tanzania. Leerlingen van de negen hoogste groepen van de CBS de Lichtbron, de OBS De Mienskip en de GBS De Fontein kregen informatie over Tanzania, het onderwijs daar en het biogasproject. De groepen kregen de presentatie omdat zij…

Basisscholen Buitenpost werken mee aan Wereld Food Festival

Basisscholen Buitenpost starten voorverkoop kaarten Wereld Food Festival Artikel is geplaatst door Redactie op 09-09-2017 - 10:00 BUITENPOST – CBS De Lichtbron, GBS De Fontein en OBS De Mienskip in Buitenpost starten maandag 11 september de voorverkoop van de kaarten voor het Wereld Food Festival. Een festival met allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd door meer dan vijftig vrijwilligers van Nederlandse en buitenlandse…

Scholen zijn gestart met de aanleg van biogas

Onze Tanzaniaanse projectleider meldt enthousiast dat Moipo Secondary School, Nyerere Secondary School en Nyumba ya Mungu Secondary School onlangs gestart zijn met graafwerk voor de aanleg van biogas. Met behulp van 'out of school youth' zijn de drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania begonnen met het uitgraven van de putten waarin straks de biogastanks gebouwd gaan worden. Inmiddels zijn ook al…

Het nieuws van Mei

1. Stand van zaken Biogasproject 2016-2017 Het gaat goed met het project ‘Biogas en duurzame schoollandbouw bij drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania’. Het is een hele mondvol, maar het is ook een plan dat mondenvol moet gaan opleveren. Met een ‘mondvol’ bedoel ik ook letterlijk een grote schooltuin met een gevarieerd arsenaal aan voedzame gewassen, die in de meestal…

TV-uitzending Wilde Ganzen over biogasproject Stipulae

Stipulae ondersteunt drie middelbare scholen in Noordoost Tanzania bij hun innovatieve project voor biogas, voedselbossen en duurzaam omgevingsbeheer.  Bij de fondswerving daarvoor werken we onder meer samen met Wilde Ganzen. Voor het hele project  is een bedrag van ca. € 34.000 nodig. In haar TV-uitzending op zondag 7 mei a.s. (om 11.59) besteedt Wilde Ganzen uitvoerig aandacht aan dit duurzaamheidsproject. Aan…

Verslag Tanzania

1. Biogas en cursus in Nyerere Sec. School, Lembeni a. Gesproken met de staf. De firma Camartec (Arusha) is er geweest en heeft offerte uitgebracht. Bestaande toiletgroep kan worden gebruikt maar de bodem dient opgehoogd te worden. De plaats van de digester is ook aangewezen (binnen enkele meters). Vandaar wordt een leiding gelegd naar de bestaande keuken (kan tientallen meters…

Herderstocht levert een prachtig bedrag op voor biogasproject van drie middelbare scholen

Leerlingen van drie middelbare scholen in het Maasaigebied in Noord Oost Tanzania gaan dagelijks de bush in om hout te sprokkelen en te kappen voor het koken van de maaltijden . Kaalslag en erosie zijn het gevolg. De scholen willen daarom nu biogas om dagelijks de maaltijden voor de 450 – 600 leerlingen te kunnen bereiden. Ze willen de ontlasting…